Tıp

CBD (cannabidiol)’nin Köpeklerde Artriti (Eklem Yangısı) Tedavi Ettiği Bulundu

Yazan: Alexander Beadle

Çeviren: Gülsüm Kozan         

Düzenleyen: Ümit Sözbilir

Özet: Veterinerlerin ve köpek sahiplerinin değerlendirmesine göre artrit tanılı köpeklerde CBD tedavisi köpeklerin hayat kalitesini önemli ölçüde arttırdı.

CBD[1] tentürlerinin[2] köpeklerde artrit[3] ağrısının kontrolü üzerindeki etkilerini değerlendiren yeni bir çalışma umut verici sonuçlar bulmuştur ve insanlarda benzer bir fayda gösterebilir.

Köpek artriti, insanlardaki artritin özelliklerinin hemen hemen aynısını taklit eder. Artrit için mevcut tedaviler steroidal[4] olmayan anti-inflamatuvar[5] ilaçlardan yaşam tarzı değişikliklerine, opioidlere[6] ve cerrahiye kadar değişiklik gösterir.

Bu çalışmadaki köpeklerin yaşam kalitesinde belirgin bir iyileşme görüldüğünden, araştırmacılar bunun insanlarda kullanımı için benzer CBD tedavilerini araştırmanın iyi bir nedeni olduğunu söylüyor.

CBD İnflamatuar Molekülleri[7] Etkili Bir Şekilde Baskılıyor

PAIN dergisinde yayınlanan çalışma, Medterra CBD[8] ile iş birliği içindeki Baylor Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yürütülmüştür.

Çeşitli kenevir türevli CBD tentürlerinin hücre kültürü modelleri (in vitro çalışma), fare modelleri (in vivo deney hayvanları ile çalışma) ve son olarak Houston’daki yerel bir hastanede tedavi gören az sayıda köpek (in vivo deney hayvanları çalışması) üzerindeki etkileri incelendi.

Laboratuvar testlerinde ve fare modellerinde araştırmacılar, eklem yangısı ile ilişkili inflamatuvar moleküllerin ve bağışıklık hücrelerinin üretiminde önemli bir düşüş gözlemledi.

Ayrıca CBD damlacıklarının, bir lipozom[9] tarafından kapsüllendiği lipozomal formülasyonlarda[10] verildiğinde bu etkinin daha hızlı ve genellikle daha etkili olduğunu bulmuşlardır. Bu lipozomlar, lipit moleküllerinden oluşan yapay mikro veya nano ölçekli küresel keselerdir ve ilaç emilimini kolaylaştırdığı için eczacılıkta vücuda yeni bir ilaç verme sistemi olarak yaygın şekilde kullanılır.

CBD’nin etkili bir şekilde inflamatuvar moleküllerin üretimini baskılaması ve lipozomal CBD formülasyonlarının bulguları üzerine araştırmacılar, normal (kapsüllenmemiş) ve lipozom kapsüllenmiş CBD’nin eklem yangısı teşhisi konan köpekler üzerindeki etkilerine baktılar.

Çalışma yazarı Dr. Matthew Halpert “Köpeklerle çalıştık çünkü deneysel kanıtlar, özellikle evcil köpek modellerinde kendiliğinden oluşan eklem yangısı modellerinin, insanlarda oluşan eklem yangısının ağrı tedavilerini değerlendirmek için diğer hayvan modellerine göre daha uygun olduğunu gösteriyor. Köpeklerdeki eklem yangısının biyolojik özellikleri insanlardaki eklem yangısına benzemektedir.” diye ifade etti.

Houston’daki Sunset Hayvan Hastanesinde tedavi edilen yirmi köpek çalışmaya alındı ve her köpeğe CBD, lipozomal CBD veya etkisiz ilaç verildi. Ne köpek sahipleri ne de katılan veterinerler, her bir köpeğin hangi tedaviyi aldığı konusunda bilgilendirildi.

Dört haftalık bir süreden sonra, sahiplerden ve veterinerlerden hayvanın algıladığı acı seviyesini gösteren koşma veya yürüyüş şekli değişikliklerini bildirmeleri istendi. Araştırmacılar ayrıca her tedavinin etkinliğini değerlendirmek için dört haftalık çalışma döneminden önce ve sonra köpeklerin kan hücreleri sayımını ve karaciğer ve böbrek fonksiyonunun kan göstergelerini test ettiler.

Halpert “Cesaret verici sonuçlar bulduk.” dedi. “CBD verilen on köpeğin dokuzu tedavi durduktan sonra iki hafta boyunca kalıcı etki gösterdi. Ölçtüğümüz kan belirteçlerinde herhangi bir değişiklik tespit etmedik, bu da çalışmamızın koşulları altında tedavinin güvenli olduğunu düşündürdü.”

İnsanın En İyi Arkadaşı

Bu çalışma, köpek sahiplerinin CBD’nin evcil hayvanlar üzerinde faydalı etkileri olduğunu bildirmesi açısından bir ilk değil. Aslında, CBD infüzyonu[11] yapılan evcil hayvan ürünleri üretmeye ve sunmaya adanmış bütün bir pazar alanı vardır. BDSA (British Dental Students’ Association-İngiliz Diş Hekimliği Öğrencileri Derneği)’ya göre sadece 2017 yılında, yetişkinlerin sağlık merkezlerinden tıbbi amaçla esrar ürünleri için harcadığı para 7 milyon dolara ulaştı.

Bununla birlikte, bu pazarla ilgilenen evcil hayvan sahipleri için bu tür halka açık ürünlerin federal laboratuvarlar tarafından test edildiğini ve ürünün kannabinoid[12] içermediğini bulduklarını da belirtmek gerekir. Ek olarak, kannabinoidlerin köpekler veya diğer yaygın evcil hayvanlar üzerindeki etkileri konusunda nispeten az araştırma vardır.

Yine de bu çalışma kapsamında, CBD tentürlerinin köpeklerde eklem yangısı ile ilişkili ağrıları etkili bir şekilde yönettiği görülmüştür. Köpeklerdeki eklem yangısı, insanlardaki eklem yangısına benzer şekilde çalıştığı için, araştırmacılar bu araştırmanın devamının getirilip, insanlar için de yapılmasının iyi olacağını düşünüyor.

Araştırmacılar, büyük ölçüde artan obezite oranları ve yaşlanan nüfus nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nde teşhis edilen osteoartrit (kireçlenme) vakalarının son yirmi yılda üç kat arttığını yazdı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık 4’te 1’ine (54,4 milyon kişiye eşdeğer) resmi olarak artrit tanısı konulduğunu tahmin etmekte; etkilenenlerin %40’ından fazlası günlük faaliyetlerinde sınırlamalar yaşamaktadır.

Teşhis edilen eklem yangısı vakalarının sadece artması bekleniyor. En iyi tahminlerle bile, 2040 yılına kadar 78 milyondan fazla insan etkilenebilir. Bu durumdan etkilenebilecek çok sayıda insanın olduğunu göz önüne alırsak CBD ve esrarın tıbbi amaçlı kullanımı ile ilgili araştırmaların artmasına ihtiyaç vardır.


[1] CBD (cannabidiol), 1940 yılında keşfedilmiş bir fitokanabinoiddir. Kenevir bitkilerinde tanımlanmış 113 kannabinoidden biridir ve bitkinin ekstraktının (özütünün) %40’ını oluşturur. (Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3481531/ )

[2] Tentür, alkolün bir ya da birden çok bitki üstündeki eritici etkisiyle elde edilen sıvı ilaç. (Kaynak: TDK)

[3] Yangı (isim, tıp): Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, iltihap, enflamasyon. (Kaynak: TDK)

[4] Steroit yapılı.

[5] İltihap sökücü.

[6] Opioid, vücutta morfin gibi etki gösteren kimyasal maddelerdir. Ana kullanım amaçları analjezidir. Bu ajanlar merkezi sinir sistemindeki ve gastrointestinal sistemdeki opioid reseptörlerine bağlanarak etki gösterirler. Bu bağlanma sonucu hem istenen hem de istenmeyen etkiler oluşur.

[7] Yangının sürecine bağlı olarak moleküller değişmekle birlikte ilk aşamada lökositler ve kan serum proteinleri yangı olan bölgeye doğru hareket eder ve toplanırlar.

[8] Medterra, CBD ürünleri satan bir şirket.

[9] Lipozomlar katmanlı fosfolipitlerin bileşimiyle meydana gelen çok küçük (nanometre boyutunda) sulu faz içeren kabarcıklardır. Lipozomlar, temel olarak aktif maddelerin etkinliğini arttıracak ve istenmeyen toksik özelliklerini azaltacak şekilde, çok seçici olarak maddelerin taşınmasında kullanılmaktadır. Diğer durumlarda, lipozomlar etkinin uzatılmasında, adsorbsiyonun geliştirilmesinde veya basitçe aktif maddelerin stabilize edilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca gen transferinde ve çeşitli teşhis ve endüstriyel aplikasyonlarda yararlı olmaktadır. Boyutları ve fizikokimyasal özellikleri, bu yapıların kapsüllenmiş ürünü serbest bırakarak doku içine değişik yollarla penetrasyon ve diffüzyonuna yol açmaktadır. (Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/218038 )

[10] Belli bir formüle göre hazırlanmış farmakolojik madde, formülasyon.

[11] İnfüzyon, kimyasal bileşiklerin ya da aromaların, su, yağ ya da alkol gibi bir çözücü içinde bitki malzemesinden ekstre edilmesi, malzemenin zaman içinde çözücü içinde asılı kalmasına izin verilmesi işlemidir. Bir infüzyon aynı zamanda elde edilen sıvının adıdır.

[12] Kannabinoidler, beyindeki nörotransmitter (kimyasal iletici) salınımını değiştiren, hücrelerdeki kannabinoid reseptörleri üzerinde etkili olan çeşitli kimyasal bileşikleri kapsayan bir sınıftır.

Via
https://www.analyticalcannabis.com/news/cbd-treats-arthritis-in-dogs-study-finds-312434

Gülsüm Kozan

Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nü bitirdikten sonra Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji Anabilim dalı, Tezli Yüksek Lisans programına başladım. Temel bilimleri okumayı seven, bunların bazı alt dallarına özel ilgi duyan biriyim. Sinir sistemi ve işleyişi ve anomalileri/patolojileri/hastalıkları hakkında bolca okurum. Astronomiye meraklıyım. Beni zorlayan matematik problemlerini severim. Her gün youtube vasıtasıyla ufkumu genişletirim. Bilen insanları dinlemeyi severim. Hayvanseverim. Karamsar biriyim. Resim yapmayı ve yapanı izlemeyi severim. Yürüyüş, bisiklete binme, buz pateni, yoga gibi sporlarla uğraşırım. Yalnızlık tercihimdir. Geleneksel olaylara karşıyım. Yenilikçi ve açık fikirliyim. Çok düşünürüm. Yeni insanları hayatıma kabul etmekte ve sosyal işaretleri anlamakta zorlanırım. Bir günümü hiç konuşmadan (buna ihtiyaç duymadan) geçirebilirim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button