Fizik

Çift Fazlı Uzay’ın Özel Göreliliği

Özet: Bir önceki yazımda yeni bir uzay resminin gerekliliğinden bahsetmiştim, tabii ki aynı zamanda bunun olabilmesinin mümkünlüğünden. Bu yazımda da ise aynı fikrime kendi teorimi ve işlemlerimi katarak size anlatmaya çalışacağım.

*******************************************************

Yazının Tamamı

Çok ayrıntıya girmeden, yazının başında anlatmak gerekirse “Çift Fazlı Uzay Göreliliği” Einstein’ın 4. boyut olarak tek fazda ele aldığı uzay ve zamanı iki ayrı olgu, iki ayrı uzay olarak ele alır.

1) Çiftlik İlkesi (evren; her şeyin ikizinin olduğu bir gizemler dünyasıdır):

Kuantum fiziğinin öncülerinden diyebileceğimiz Niels Bohr’a göre ölçüm atom altı dünyasının olmazsa olmazıdır. Ölçmek her şeyi değiştirebilir. O molekülleri ölçmeden ya da gözlemlemeden önce özelliklerinin belirsiz olduğunu düşünüyordu. Bohr’a göre bir molekülü ölçtüğünüz anda onu gitmesi mümkün olan her yere gitmemeye zorluyor ve onu ölçtüğünüz o konumda var olmaya zorluyor. Yani ölçme hareketi karar vermesi için molekülü zorluyor. Einstein o dönemde bu belirsizlik ve belirsizlik durumunun ölçümle ortadan kalkmasını kabul etmedi ve bir şeylerin eksik olduğu kabul edildi. Einstein ve çalışma arkadaşları kuantum mekaniğinin ilginç ve akıl almaz bir özelliğini de bu sırada keşfettiler.

“Kuantum Dolaşıklık”

Einstein’ın formülleri kuantum mekaniğinin dolaşıklığa neden olduğu yönünde sonuç çıkardığında fizik dünyası bu olgudan rahatsız olmuştu. Peki ya dolaşıklık neydi? Açıklayayım. Dolaşıklık özünde bir teorik tahmindir. İki molekül birbirine yaklaşırsa dolanabilir ve bu sayede özelliklerini birleştirebilirler. Kuantum mekaniği bu molekülleri ayrısanız da onların birbirlerine dolaşık kalmaya devam edeceğini söyler. Bunu basit anlamda düşünmek için elektronları yakından inceleyelim. Araba tekerleklerinin aksine elektronlar biz ölçene kadar tamamen belirsiz ve değişkendir. Her yöne her hızda dönebilir ve bunların ihtimali eşittir. Ölçtüğünüzde de her iki saat yönüne döndüğünü göreceksiniz. Yani molekülün ya da elektronlar gibi parçacıkların durumlarını ölçmek eğer varsa kendisinin dolaşık ikizini de etkileyecektir.

*Büyük Patlama’yı ve Sicim Teorisini kısmi kabul edersek…

Büyük Patlama evrenin bir iğne ucunun trilyonda biri kadar küçük bir noktadan bir anda enerji salınımı yaptığını söyler. Tek bir noktadan çıkan devasa elektromanyetik ve radyoaktif enerji dalgaları.

Büyük Patlama’nın ilk mikro saniyedeki anlarına benimle beraber yolculuk edin. Ölçüldüğü an [01] durumunda bir enerji dalgası düşünelim. Bu enerji dalgasının ısısı ve radyoaktivitesi başka enerji dalgalarını da etkileyecektir. Bu durumda onları da ölçütüğümüzde [10] gibi bir durum yakalamış oluruz.

Bu kısmı cepte olarak saymanızı ve ayrı bir parantez açmanızı istiyorum. Zaman dediğimiz algı o zamanlar için makro dünyanın tekrar eden ve ivmelenerek geçirdiği süreçteki tekrar miktarıydı. Anlar ilerledikçe, entropi de ilerledi. Bu da daha geniş olguların tekarına yani zamanın daha da genişlemesine yol açtı. Zamanı yaratan o anlar için 01 enerji dalgalarının titreşerek oluşturduğu kuarklar, anti kuarklar ise 10 enerji dalgasının da oluşturduğu bir şeyler olmalıydı. Zaman gibi entropi üzerine ileriye ya da geriye gidebileceği net bir hareket yapan bir karşı zaman olmalıydı. İşte çiftlik teorisi de burada devreye giriyor.

Zaman ve karşıt zaman. Evrendeki düzensizlik durumunu kendileri ile daha dolaşık enerji dalgalarından moleküllere kadar uygulamak için var olan algısal bütünlük.

2) Karesel Koordinat Sistemi;

Peki bunu nasıl ifade edebilirim?

Bu noktada Einstein’ın 4. boyutunu parçalamak fikri geldi. Einstein’a göre kütleçekim etksinin bile olmadığı bir yerde hareket eden birinin hareketinin tümü zamandadır. O vakit zaman olgusunun zıttı hareket midir sorusu aklıma geldi.

Bunu da çift fazlı koordinat sisteminde yaratmaya çalıştım. Bizim bildiğimiz iki boyutlu koordinat sisteminin x ve y doğruları eylemsel uzayı temsil ediyor.Yani hareket entropi ile var. Üst taraf ise zamansal uzayı temsil ediyor. Yani entropi zaman ile var.

2a) Belirsizliğin Basit Açıklaması:

Örneğin yoğun kütlesel alanda olduğunu düşündüğümüz hidrojen atomunu düşünelim ve doğal olarak kütle çekimi etkisi altında olduğundan  eylemsel uzayda x1 ile x2 arasında ve y1 ile 0 arasındaki bir yerde ölçüldüğünü düşünelim. Ölçülmesi konumundaki belirsizliği 0’a indirecektir. O yüzden işimiz rahat. Şimdi bu atomumuza hareket kazandırmadan önce koordinat apsisleri ve ordinatlarının neyi tanımladığını açıklayayım.

(Eylemsel uzayın x doğrusu entropiyi y doğrusu hızı veya ivmeyi. Zamansal uzayın x doğrusu entropiyi y doğrusu ise aksiyonun çoğunluğunu temsil ediyor.)

Bu açıklamadan sonra hidrojen atomumuza hız kazandıralım. Dikey olarak ilerleyecektir. Termodinamik yasalarına göre atom hızlanırken enerjisi ve ısıl dengesi artacağından entropisi de artacaktır. Bu halde dikey hareketi eğimli bir şekilde devam edecektir. Peki ya bakış açımızı zamansal uzaya çevirirsek?

Enerjisi ve hızının sürekli artışı atoma iki farklı aksiyon kazandıracaktır. Fakat bir süre sonra saf enerjiye dönüşeceğinden aksiyonu sıfırlanır.

Zamandaki tespiti de enerjilerde (mesela ışık) bizi geçmişe baktırmaya zorluyorsa bu şekilde o da 0’a yaklaşacaktır.

Bu durumda da bizim belirsizlik olarak algıladığımız şey aslında “ortak uzay” içerisinde momentumu herhangi bir dış etki ile azaltırılan cismin hangi aksiyonla veya hareketle entropiyi etkileyeceğini orantısal olarak keşfedememizden kaynaklanıyor.

3) Sonuç;

Ortak uzay entropi-etkisiz potansiyel enerjinin hangi oranla nasıl değişeceğini açıklayan bir olgudur.

*Ne dersiniz sizce çok mu uçtum?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu