Bilim TarihiBiyolojiÖzgün İçerik

Evrim Düşüncesinin Tarihi

Yazan: Erkan Çekiç Düzenleyen: Barış Bayraktar

Günümüzde Evrim deyince akla gelen ilk isim İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Robert Darwin ve onun devrim niteliğindeki meşhur eseri The Origin of Species (Türlerin Kökeni)’dir. Ancak Darwin, evrimden bahseden ve araştıran son olmadığı gibi ilk kişi de değildir.

Charles Darwin (1809-1882)

İlk ”evrim” düşüncesi bugün bildiğimiz kadarıyla Anaksimandros‘a (MÖ 610-546) dayanmaktadır. Daha sonra Empedokles, adaptasyonun bugünkü canlı varlığını açıklayabileceğini düşünmüştür.

Anaksimandros (MÖ 610-546)
Empedokles (MÖ 490-430)

Yine MÖ 4. yüzyılda Çin’de yaşamış olan filozof Zhuangzi canlı türlerinin değişebileceğini öne sürmüştür.

Zhuangzi (MÖ 369-286)

İslam’ın Altın Çağı dediğimiz dönemde (MS 8.-13. yy) çeşitli İslam alimleri de canlı türlerinin değişim gösterdiğini belirtmiştir. Bu alimlerden olan El-Cahiz, canlıların varlıklarını sürdürmek için bir mücadele içinde olduklarını öne sürmüştür.

“Hayvanlar, varoluşlarını sürdürmek ve mevcut kaynaklar için, başkasına yem olmamak ve üreyebilmek için bir mücadele yürütürler. Çevre faktörleri canlıların hayatta kalabilmesi için yeni özellikler geliştirmesinde, dolayısıyla onların yeni türlere dönüşmesinde rol oynar. Hayatta kalmayı ve üremeyi başaran hayvanlar başarılı özelliklerini yavrularına geçirirler.” -El-Cahiz

Ayrıca El-Farabi, İbn-i Miskeveyh, Al-Biruni, İbni-i Haldun, Kınalızade Ali Efendi gibi pek çok İslam alimi de evrim ve canlılar üzerine çalışmalar yürütmüştür.

18. yüzyılda Fransız doğa bilimci G.L.L. Buffon, canlıların ortak atalardan farklılaşan türler olduklarını öne sürmüştür.

Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788)

Buffon’dan sonra da bazı bilginler bu konuda görüşlerini belirtmiştir.

Diderot, James Burnett, Lord Monboddo gibi isimler evrim düşüncesini bir adım daha ileri taşımışlardır ve hatta Lord Monboddo insanların primat olduğunu ve diğer primatlardan farklılaşarak bugünkü haline geldiğini ileri sürmüştür.

KAYNAK: https://evrimagaci.org/evrim-kuraminin-evrimi-1-darwinden-oncesi-203

Ayrıca Charles Darwin’in dedesi olan Erasmus Darwin de evrim düşüncesi üzerine kafa yorup canlıların tek bir türden farklılaştıklarını öne sürmüştür.

Erasmus Darwin (1731-1802)

Görüldüğü üzere insanlar canlıların değiştiğini, türlerin sabit olmadığını çok uzun zaman önce fark etmiştir. Ancak bu gözlemler ve gözlemler üzerine ortaya atılan fikirlerin sistematik olarak sunulmaması, canlıların geçirdikleri değişimin mekanizmalarının açıklanmaması bu fikirlerin bir kuramdan ziyade ”düşünce” olarak kalmasına neden olmuştur. Hatırlarsanız yazının başlığında da zaten ”evrim düşüncesi” demiştik. 🙂

”Darwin’i bu kadar popüler ve özel kılan ne?” Diye sorarsak. Darwin canlıların değiştiğini hem kendi gözlemleri hem de eskilerden gelen birikimler sayesinde görmüştür. Ve yıllar süren çalışmaları sonunda 24 Kasım 1859’da yayımlanan Türlerin Kökeni isimli eserinde bu evrimleşmenin mekanizmalarını açıklamaya çalışmış ve ”evrim”i kuramlaştırmıştır.


Kaynaklar:

Erkan Çekiç

Tıp Fakültesi öğrencisi; Biyoloji, Evrim, Zooloji, Tıp, Fizik tutkunu. Bilinebilecek her şeyi bilmek isteyen sıradan bir hekim adayı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button