Fizik

Kuvvetlerin Bize Oynadığı Oyun

tablo2

ÖZET: Bu tabloya sıkça rast gelmişizdir. Tabloda doğadaki temel kuvvetler arasındaki bağıl şiddetler yazılmış. Bu yazıda sizlere bu kuvvetler arasındaki bağıntıların “Makro Evren”de ne kadar geçerli olduğunu  matematiksel hesaplarla ispatlamaya çalıştım.

Elektromanyetik kuvvet
elektro
Elektrik yüklü bir parçacığın manyetik alandan geçerken üzerine etki eden kuvvettir. Bir manyetik alan, bir sarmalın sarımlarında dolaşan elektron örneğinde olduğu gibi, elektrik yüklü parçacıklar hareket ettiğinde ortaya çıkar. Bu kuvvetin taşıyıcısı, durgun kütlesi sıfır, spini 1 olan ve foton denilen bir parçacıktır. Fotonun kendisinin elektrik yükü yoktur ve coulomb kanunu denilen denklemin yardımı ile hesaplanır.

coulomb-yasasi

Burada k  bir orantı faktörü olarak yer almaktadır ve değeri yaklaşık 9.10^9 dur.

Kütle Çekim Kuvveti: Kütle çekimi, nesnelerin birbirlerine doğru çekme kuvveti uygulamasına denir. Bu çekme kuvveti, cisimlerin kütleleriyle doğru orantılıdır. Kütle, merkezlerini birleştiren uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.

Kütle çekimi, cisimlerin Dünya’nın yüzeyinde kalması, gezegenlerin yörüngelerinin olması gibi fiziksel olayların sebebidir. Kütle çekiminin doğası tam anlamıyla genel görelilik kuramı ile açıklanabilmesine rağmen yerküre üzerinde veya yakın uzaydaki hesaplarda bir kuvvet olarak kabul edilebilir; Newton Mekaniği’nde daima kuvvet olarak kabul edilir

Şöyle hesaplanır: 
400px-NewtonsLawOfUniversalGravitation.svg
Burada G kütle sabitidir ve yaklaşık değeri 6,7.10^-11 ‘dir

Kuvvetler hakkında biraz bilgi verdikten sonra asıl konuya gelebiliriz kütle çekimi gerçektende güçsüz bir kuvvet midir ?

Kabaca 2 proton arasındaki elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvveti arasında bir kıyaslama yapmaya çalışalım.

Evrendeki bütün protonlar 1,6 x 10-19 C pozitif yüke sahiptirler.
dolayısıyla denklemdeki “q” değerini 1 protonun yükünü alacağız ve karşımıza söyle bir denklem çıkacak.

e1

Aynı protonlar için kütle çekim kuvvetini hesaplarsak :

kç1

Elimizdeki iki denklemi oranlarsak aralarındaki uzaklığın bir önemi kalmayacak ve tablodakine uygun  şekilde elektromanyetik kuvvetin kütle çekim kuvvetinden 10^36 kat daha büyük olduğu neticesine varacağız.

Peki eğer bu kuvvetleri Dünya ve Ay gibi devasa cisimler için uygulasaydık?

İşlem kolaylığı açısından Dünyanın yükünü +10 q Ayın yükünüde -10q kabul edelim(aslında bu değerler çok daha düşüktür.) ve elektromanyetik kuvveti hesaplayalım:

e2

Aynı şekilde Dünya ile Ay arasındaki kütle çekim kuvvetini hesaplarsak:

Dünyanın yaklaşık kütlesi=6.10^24 kg
Ayın yaklaşık kütlesi =7.10^22 kg

kç2

Ve son olarak bu iki kuvveti oranlarsak makro boyutlarda kütle çekim kuvvetinin elektromanyetik kuvvetten yaklaşık 3.10^25 kat daha büyük olduğu görürüz.
Bu iki kuvvetin kıyaslanmasında mesafesinin önemi olmadığını söylemiştik bu devasa farkı ortaya koyan nedir ?

Bu farkın nedeni Dünya ve Ay’ın neredeyse nötr olmasıdır.
Bu hesaplar sonunda mikro boyutlardaki evrenin işleyişindeki anlamsızlıklara biraz hak verebiliriz.
Umarım faydalı olmuştur.

Hazırlayan : Acayip Kuark (Bilim Treni)

Kaynak:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Coulomb_yasas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCtle_%C3%A7ekimi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektromanyetik_kuvvet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Temel_kuvvet
https://www.youtube.com/watch?v=gxmc3r2t744 (36.00 ‘dan itibaren)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button