AstronomiFizik

Acaba Big Bang Yok Mu?

Einstein’ın genel röletivite teoremine uygulanan yeni model tamamlayıcı  kuantum düzeltme terimlerine göre Evren sonsuzda beri varolmuş olabilir.  ( yani big bang teorisindeki gibi bir başlangıcı olmayabilir ) . Ayrıca bu yeni model kara madde ve kara enerji problemlerini tek seferde çözebilir.

Geniş bir şekilde kabul göre evrenin yaşı gene röletivite kuramına göre 13.8 milyar yıl olarak tahmin edilir. Başlangıçta  var olan herşeyin tekli sonsuz yoğunluk noktası olduğu düşünülür. ( veya tekillik ) . Sadece bu noktadan sonra başlayan genişme ” Big Bang ” diye adlandırılır ve evrenin resmi olarak başladığı andır.

Buna rağmen Big Bang tekilliliği aniden ve elinde olmayan sebeplerle rölativite matematiğinden ortaya çıkar . Bilim insanları bunu problem olarak görmektedir çünkü matematik yalnızca tekilliliğin hemen sonrasında neler olduğunu açıklayabilir fakat öncesini ve o anı açıklayamaz.

Big Bang Tekilliliği  genel rölativitenin ( göreleliğin )en ciddi sorunlarından birisidir çünkü fizik yasaları orada fizik yasaları yıkılmış gibi görülüyor.

Eski fikirler tekrar gözden geçirildi

Fizikçiler kuantum düzeltme terimlerinin amacının big bang tekilliliğini yok etmek olmadığını özellikle vurguluyorlar. Çalışmaları fizik felsefesine katkıları ile bilinen teorik Fizikçi David Bohn’u temel alıyor.  1950’lerden başlayarak Bohm klasik jeodeziklerin (kavisli bir yüzeydeki iki nokta arasındaki en kısa yol) kuantum yörüngeleriyle değiştirilmesini araştırdı.

Kağıtlarında Ali ve Das, bu Bohmatik yörüngelerini 1950’lerde fizikçi Amal Kumar Raychaudhuri tarafından Kolkata, Hindistan’daki Başkanlık Üniversitesi tarafından geliştirilen bir denkleme uyguladı. Raychaudhuri, 90’lı yıllarda o kurumun lisans öğrencisi iken Das’ın öğretmeni idi.

Kuantum tarafından düzeltilmiş Raychaudhuri denklemini kullanarak, Ali ve Das, genel görelilik bağlamında evrenin genişleme ve evrimini (Big Bang dahil) tanımlayan, kuantumla düzeltilmiş Friedmann denklemlerini türettiler. Gerçek bir kuantum çekim teorisi olmasa da , model hem kuantum teorisi hem de genel görelilik unsurları içermektedir. Ali ve Das, kuantum çekim teorisinin tam bir teorisi formüle edilip edilmediği halde sonuçlarının tutulmasını beklemektedirler.

Tekillikler ya da karanlık şeyler yok

Yeni bir model Big Bang’in tekillik özelliğini tahmin etmemenin yanı sıra, “büyük çöküntü” tekillikini de tahmin etmiyor. Genel görelilikte, evrenin olası bir kaderi, kendini çökünceye kadar büyük bir çöküntü bulana kadar küçülmeye başlar ve bir kez daha sonsuz yoğunluk noktasına dönüşür.

Ali ve Das, kağıtlarında klasik jeodezi ve Bohmatik yörüngeler arasındaki temel farktan dolayı modellerinin tekillikleri önlediğini açıklıyorlar. Klasik jeodezikalar sonunda birbirlerini geçerler ve birleştikleri noktalar tekilliktir. Buna karşın, Bohmatik yörüngeler birbirlerini asla geçmez, bu yüzden tekillikler denklemlerde görünmezler.

Bilim adamları kozmolojik terimlerle, kuantum düzeltmelerinin (karanlık enerjiye ihtiyaç duymadan) bir kozmolojik sabit dönem ve bir radyasyon terimi olarak düşünülebileceğini açıklıyor. Bu terimler evrenin sonlu bir boyutta kalmasını sağlar ve bu nedenle ona sonsuz bir yaş verir. Terimler aynı zamanda kozmoloji sabitinin ve evrenin yoğunluğunun mevcut gözlemleriyle yakından ilgili olarak tahminlerde bulunur.

Yeni yerçekimi parçacık

Fiziksel anlamda, model evreni bir kuantum sıvısı / akışkanı  ile doldurulmuş olarak tanımlıyor. Bilim adamları, bu sıvının, yerçekimi kuvvetine aracılık eden gravitons-hipotetik kütlesiz parçacıklardan oluşabileceğini önermektedir. Eğer varsa, gravitonların kuantum çekim teorisinde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.

İlgili bir makalede, Das ve başka bir işbirlikçisi olan McMaster Üniversitesi’nden Rajat Bhaduri, bu modele daha fazla güveniyorlar. Gravitonların evrende her çağda var olan sıcaklıklarda gravitonların bir Bose-Einstein kondensatı (Einstein’dan ve başka bir Hint fizikçisi olan Satyendranath Bose’dan sonra) oluşturabileceğini göstermektedir.

Modelin Big Bang’in tekillikliğini çözme ve karanlık madde ve karanlık enerjiyi hesaba katma potansiyelinden hareket eden fizikçiler, gelecekte modellerini daha titizlikle analiz etmeyi planlıyorlar. Gelecekteki çalışmaları, küçük homojen olmayan ve anizotropik bozulmaları dikkate alarak çalışmalarını yeniden başlatmayı içerir, ancak küçük dalgalanmaların sonuçlarını önemli derecede etkilemesini beklemezler.

Das, “Böyle basit düzeltmelerin bir anda birçok sorunu çözebileceğini unutmamak tatmin edicidir” dedi.

GRAVİTON NEDİR ? 

Kaynak : https://phys.org/news/2015-02-big-quantum-equation-universe.html#jCp

 

 

Burak Çankaya

MSc #ElectricalEngineer |#SolarEnergy | #AI | #ScienceCommunicator | Co-Founder of @gelecekbilimde

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button