AstronomiBilim Tarihi

Annie Easley: NASA’da Teknoloji ve İnsanlık için Harcanan 34 Yıl

Çeviren: Kübra Nur Canbay

Düzenleyen: Ümit Sözbilir

Özet: Annie Easley, Cleveland, Ohio’daki Uçak Motoru Araştırma Laboratuvarında zorlu matematiksel hesaplamaları yapabilen “insan bilgisayarlar” olan ikiz kız kardeşler hakkında bir makale okuduğunda Ulusal Havacılık Danışma Komitesini (NACA) hiç duymamıştı. NASA’nın Glenn Araştırma Merkezi matematik becerileri güçlü insanlara ihtiyacı vardı. Yakın zamanda Birmingham, Alabama’dan taşınmış olan Easley’in de yeni bir işe ihtiyacı vardı. Makaleyi okuduktan iki hafta sonra Easley, 34 yıl sürecek kariyerine başladı. Bilgisayar bilimcisi olarak çok sayıda programa katkıda bulunacak, sosyal yardım programlarına coşkulu katılımıyla birçok kişiye ilham verecekti. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kadınların, farklı insanların önündeki engelleri yıkacaktı ayrıca iş arkadaşlarının hayranlığını ve saygısını kazanacaktı.

İnsan Bilgisayar Olarak Erken Kariyeri

Annie Easley kariyerine 1955 yılında, o zamanlar Ulusal Havacılık Danışma Komitesi (NACA) olan NASA’da, karmaşık matematik hesaplamaları yapan bir insan bilgisayar olarak başladı.  İlk işi, yeni planlanan Plum Brook Reaktör Tesisi için simülasyonları ürütmekti. İşe alındığında laboratuvardaki dört Afro-Amerikan çalışandan biriydi. 2001 yılında verdiği bir röportajda hiçbir zaman yola öncü olmak için çıkmadığını söyledi. “Benim sadece kendime has bir tavrım var. İşimi yapmak için buradayım, bunu yapabilecek yeteneğe sahip olduğumu biliyordum ve odaklandığım şey de buydu.”  Ayrımcılığın karşısında her zaman direndi. “Kafam kumda değil ama benim sahip olduğum düşünceler şöyle: Eğer sizinle çalışamıyorsam etrafınızda çalışırım. Bırakıp gidecek kadar cesaretim kırılmayacak. Bırakıp gitmek bazı insanlar için bir çözüm olabilir ama benim için değil.”

Annie Easley, NASA Gleen Araştırma Merkezinde. Easley kariyerine 1955’te o zamanlar Ulusal Havacılık Danışma Komitesi (NACA) olarak bilinen NASA’da karmaşık matematik hesapları yapan bir insan bilgisayar olarak başladı.

Bilgisayar Bilimcisi Olmak

İnsan bilgisayarların yerini makineler aldığında Easley de teknolojiyle gelişti. NASA’nın bir dizi programını desteklemek için Fortran1 gibi dilleri kullanarak bir bilgisayar programcısı oldu. Enerji dönüşüm sistemlerinin araştırılmasında kullanılan kodları geliştirdi ve uyguladı. İlk hibrid araçlar ve Centaur2 için kullanılan pil teknolojisi de dâhil olmak üzere alternatif güç teknolojisini analiz etti. 1970’lerde Easley, Cleveland Eyaleti’nden matematik diplomasını almak için ara verdiği okuluna döndü ve çok fazla dersi olmasına rağmen tam zamanlı çalıştı. Eğitime ve annesinin “Olmak istediğin her şey olabilirsin ama bunun için çalışman gerekiyor.” tavsiyesine sıkı sıkıya inanan Easley, NASA’daki sosyal yardım çalışmalarına çok bağlıydı. Sadece okul ders programlarına katılmakla kalmadı, aynı zamanda konuşmacı bürosunda da çok aktif bir katılımcıydı; öğrencilere NASA’nın çalışmalarını anlatıyordu ve özellikle kadın ve azınlık öğrencilerine STEM3 kariyerlerini düşünmeleri konusunda ilham veriyordu.

Ayrımcılıkla Karşı Karşıya Kalanlara Yardım Etmek

Daha az resmî olarak müdürü ile ertesi gün pantolon giyme konusunda anlaşarak kadın haklarının önünün açılmasına yardım etti. NASA’daki kariyerinin ilerleyen dönemlerinde, EEO (Eşit Çalışma Hakları)4 danışmanı olarak ek bir rol üstlendi. Bu rolde müdürlerin cinsiyet, ırk ve yaş gibi ayrımcılık şikayetlerini mümkün olan en iş birlikçi şekilde ele almalarına destek oldu. Yine 001’e verdiği bir röportajında, “Bu oldukça heyecan yarattı ancak bir kadının, ‘Sadece ilk pantolon giyecek kişiyi bekliyordum.’ demesi kadar değil. Biliyorsunuz ne giydiğinizden daha çok ne ürettiğiniz önemli.” açıklamasını yaptı.

Soldan sağa  Annie Easley, İdari Müdür Henry Barnett ve Müdür Yardımcısı Gene Manganiello’dan 30 Haziran 1970’da Özel Başarı Ödülünü aldı.

Lewis News makalesinde Easley’in iş arkadaşlarından birinin şu sözleri aktarılıyor: “Hayatı seviyor ve diğerlerini de aynı şeyi yapmaya teşvik ediyor.” Easley, teknik ve sosyal yardım faaliyetlerinin yanı sıra, çalışan motivasyonun da şampiyonuydu. Kayak Kulübü’nün kurucu üyesiydi. Yıllık çocuk Noel oyununda, atletizm merkezinde ve İş ve Profesyonel Kadınlar Derneği’nde çok aktifti. Easley alçakgönüllülükle hiçbir zaman bir rol model ya da öncü olmak için yola çıkmadığını ifade ederdi. Onu tanıyan pek çok kişi, fark yaratanın sadece yaptığı iş değil, merkez üzerinde muazzam bir etki yaratan enerjisi ve olumlu tutumu olduğunu söyleyecektir. Easley, 2001 yılında NASA ile yaptığı sözlü tarih görüşmesinin 35 sayfalık belgede sürekli olarak ekip çalışmasının önemini vurguluyor, birlikte çalıştığı kişilere duyduğu takdir ve hayranlığı ifade ediyor. Kariyeri boyunca kararlılığı, disiplini, nezaketi ve cömertliği ile ilgili pek çok örnek bulunmaktadır.

Sonraki Yıllar

Annie Easley NASA’da 34 yıl çalıştıktan sonra 1989 yılında emekli oldu. Kendisi 25 Haziran 2011 tarihinde vefat etmiştir.


1 Fortran, çok uzun geçmişine rağmen hala bilimsel hesaplamada en yaygın kullanılan programlama dili.

2 Sıvı hidrojen kullanan, yeni bir tahrik sistemine sahip, yüksek enerjili bir roket.

3 Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik.

4 İşe başvuran kişilere eşit haklar sunma ve ayrım yapmama.

Yoluyla
The National Aeronautics and Space Administration. (n.d.). Annie Easley. NASA.

Kübra Nur Canbay

1993 yılında Aydın'da doğdum. İlkokul eğitimimi İzmir'de, ortaokul, lise eğitimimi Antalya'da tamamladım. 2018'de Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümünden mezun oldum. 2024 yılında Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Bölümü yüksek lisans programından “Graf Teorinin Yapay Zekâ Üzerine Uygulamaları” tezi ile mezun oldum.
Başa dön tuşu