Biyoloji

Bir Evrim Bulmacası: 2 Milyar Yıldır Değişmeyen Bakteri

Yazan: Tanya Lewis

Çeviren: Biota                    

Düzenleyen: Şule Selçuk & Görkem Yıldız

Özet: Bilim insanları; Batı Avustralya’nın kıyısından uzakta, derin denizlerde, kayaların arasına sıkışmış 2 milyar yıldan fazladır evrimleşmemiş bir canlı gizlendiğini söylediler. Bu durumun evrim teorisi ile çeliştiği iddia edilse de aslında içinde bulunduğu ortamın özellikleri sebebiyle evrim teorisi ile tutarlı bir keşiftir.

Giriş

Araştırmacılar, Batı Avustralya açıklarında, derin denizlerde 1,8 milyar yaşında fosilleşmiş bir sülfür bakterisi buldular. Bu mikroskobik canlı fosilini aynı bölgede 2,3 milyar yıl önce yaşamış başka bir bakteriyle karşılaştırdılar. İki fosil de Şili kıyılarında bulunan modern sülfür bakterisine ayırt edilemeyecek kadar benziyor.

Bu bulgular Darwin’in evrim teorisiyle çelişiyor mu?

Los Angeles Kaliforniya Üniversitesinde bir paleobiyolog olan bu çalışmanın lideri J. William Schopf, “Bu yaşam formunun 2 milyar yıldan fazla bir süredir -neredeyse Dünya’nın yaşının yarısı boyunca- evrimleşmediğini görmek hayranlık verici bir durum. Evrimin bir gerçek olduğu göz önüne alındığında bu evrilmeme durumunun da açıklanması gerekir.” diye belirtti. [1]

Darwin’in doğal seçilim yoluyla evrim teorisi [2]; her türün kalıtsal genetik özelliklerinin, hayatta kalma ve üreme açısından daha avantajlı olacak şekilde değişmesi ile gelişir.

Darwin’in teorisi bu değişim göstermeyen bakteriyi nasıl açıklayabilir?

Cevap, bakterinin neredeyse hiç değişikliğe uğramayan ortamına bakınca görülebiliyor. Schopf, “Bu derin deniz bakterisinin değişmediği doğru, ancak ortamı da çok uzun zamandır herhangi bir değişim göstermedi. Darwin’in teorisi, ortamı değişikliğe uğramayan canlıların değişeceğini iddia etmiyor; yani bakterilerin evrilmeme durumu ile teori tutarlılık gösteriyor.” dedi.

evrim
Milyarlarca yıldır evrim geçirmemiş sülfür bakterileri. [1]

Schopf ve çalışma arkadaşları fosilleri karşılaştırmak için, Raman spektroskopisi1 olarak bilinen bir metot kullanarak kayaların bileşimlerini ve kimyalarını incelediler. Daha sonra lazer taramalı konfokal mikroskop2 ile fosillerin 3 boyutlu görüntülerini oluşturarak bu görüntüleri modern bakteri ile kıyasladılar. Araştırma ekibi, bu antik mikropların bugünkü torunlarıyla birebir aynı göründüğünü buldu.

Araştırmacılar, incelenen fosillerin dönemlerinin “Büyük Oksidasyon Olayı (The Great Oxidation Event)” olarak bilinen bir zaman dilimine denk geldiğini söylüyorlar. Bu dönem, 2,2 ila 2,4 milyon yıl önceye tekabül eden ve Dünya genelinde oksijen seviyelerinin artış gösterdiği bir dönemdir. Bu süre zarfında, sülfür bakterilerinin hayatta kalması ve çoğalması için ihtiyaç duydukları sülfat ve nitrat seviyelerinde de büyük bir artış oldu. Araştırmacılar, derin deniz kayalarının içindeki ortamın o zamandan beri değişmediğini, dolayısıyla canlıların uyum sağlamak için evrimleşmeye gerek duymadıklarını belirttiler.


1 Raman spektroskopisi, FTIR gibi bir maddenin yapısı veya özellikleriyle ilgili önemli bilgiler edinmek için ışığın madde ile etkileşiminden yararlanan moleküler bir spektroskopik bir tekniktir. [3]

2 Lazer taramalı konfokal mikroskop araştırmacılara floresan veya yansıtıcı problar ile işaretlenmiş kemik, beyin ve diğer benzeri dokuların oldukça kalın kesitleri, gelişmekte olan embriyolar gibi küçük organizmalar ve bütün hâldeki hücre örnekleri ile çalışma imkânı sağlar. [4]


Konuyla Alakalı Diğer Yazılarımız

Evrimin Mikroskobik Boyutu: Antibiyotik Dirençli Bakteriler

Evrimsel Biyolojinin En Büyük Deneylerinden Biri Olan 68 Bin Bakteri Neslinin Takibinden Yeni Sonuçlar

Yoluyla
Lewis, T. (2015, February 3). 2 billion years unchanged, bacteria pose an evolutionary puzzle. Live Science.
Referanslar
[1] Wolpert, S. (2015, February 2). Scientists discover organism that hasn’t evolved in more than 2 billion years. UCLA Newsroom.[2] Than, K., Garner, T., & Taylor, A. P. (2022, October 14). What is Darwin's theory of evolution? Live Science.[3] Mettler Toledo. (n.d.). Raman spektroskopisi.[4] Orta Doğu Teknik Üniversitesi. (n.d.). Lazer taramalı konfokal mikroskop.

Biota

Biyoloji yüksek lisans öğrencisi. Ekoloji alanında çalışıyor. Bir gün kendini "biyolog" olarak nitelendirebilirse o gün bir bilim insanı olabileceğine inanıyor. O güne dek merakın peşinden sürüklenmeye devam edecek.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu