Psikoloji

Müzikle Kal Başarılı Ol

Derleyen: Hüseyin Şahin

Düzenleyen: Şule Selçuk

Özet: Journal of Educational Psychology‘de yayımlanan araştırmada lise çağında olan, müzik dersi alan ve bununla meşgul olan öğrencilerin Matematik, Fen Bilgisi ve İngilizce derslerinde müzikle uğraşmayan öğrencilere oranla yüksek oranda başarı gösterdikleri bulunmuştur.

Kanada’da yapılan çalışmada yerel liselerde 2012-2015 yılları arasında mezun olan 112.000 öğrencinin bütün demografik bilgileri alınarak veriler toplanmıştır. Düzenli olarak en az bir müzik dersi alan öğrenciler müzik dersi almış kabul edilmiştir. Bu nitelikli müzik derslerinin daha önceden enstrüman bilgisi gerektiren, konser grubu, piyano, orkestra, caz grubu, konser korosu ve vokal caz gibi dersleri içinde barındırdığı belirtilmiştir.

Profesör Peter Gouzouasis yapılan çalışmada sosyoekonomik durum, etnik köken, önceden sahip olduğu matematik ve İngilizce bilgisi ya da cinsiyet farkı gözetmeksizin, ortaokulda müzik eğitimine başlayıp lisede devam eden çocukların diğerlerine oranla daha iyi sınav sonuçlarına ulaştığını gözlemlemiştir.

Yapılan araştırmada okul yöneticilerinin, müzik sınıfına gerekli bütçeyi ayırdıkları takdirde Matematik, Fen Bilgisi ve İngilizce gibi derslerde öğrencilerin daha düşük performans sergileyebileceği inancını ortadan kaldırmıştır.

Araştırmalar akademik başarının caz müzikten ziyade enstrüman kullanmakla alakalı olduğunu belirtmiştir. Nüfus ve halk sağlığı uzmanı Martin Guhn şunları dile getirmiştir: “Bir müzik aleti çalmak zordur ama bunu bir topluluk önünde yapmak daha da zordur. Bir öğrenci müzik notalarını okumayı, el ve göz koordinasyonunu, keskin dinleme becerilerini ve takım becerilerini  geliştirmeyi öğrenmelidir. Tüm bu öğrenme deneyimleri ve daha fazlası, öğrencilerin bilişsel kapasitelerini, yürütme işlevlerini, okulda öğrenme motivasyonunu ve öz yeterliliğini arttırmada önemli bir rol oynamaktadır.”

Yoluyla
Guhn, M., Emerson, S. D., & Gouzouasis, P. (2020). A population-level analysis of associations between school music participation and academic achievement. Journal of Educational Psychology, 112(2), 308–328.

Huseyinsahin

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji Öğrencisi.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu