Tıp

Sinirsel Gelişim Bozukluklarında Uyku Bağlantılı Dil Becerileri

Çeviren: Çisem Özge Biçer

Düzenleyen: Ümit Sözbilir

Çalışma; Down, Fragile X ve Williams belirgeli[1] çocuklar arasındaki ilişkiyi incelemek adına bir ilktir.

Yeni araştırma; Down belirgesinin, Fragile X belirgesinin ve Williams belirgesinin çok küçük çocuklarda uyku bozukluğu ile bağlantılı olduğunu ve uykunun bu çocukların dil becerilerinin gelişiminde oldukça önemli bir görevi olduğunu keşfetti.

Anglia Ruskin Üniversitesinden (ARU) Dr. Dean D’Souza tarafından sürdürülen ve Research in Developmental Disabilities dergisinde yayımlanan çalışma; bu sinirsel gelişim bozukluklarına sahip çok küçük çocuklarda, uyku ve uyku ile dil yetisi arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çapraz belirge çalışması.

Cambridge Üniversitesi; Birkbeck, Londra Üniversitesi; The LonDownS Birliği; Semmelweis Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi’nden meslektaşlarıyla birlikte Dr. D’Souza bu sinirsel gelişim bozukluklarından birine sahip 75 süt çocuğu (1 ay- 12 ay arası dönem) ve oyun çocuğu (1-3 yaş arası dönem) ile normal biçimde gelişen 30 çocuğun sözcük dağarcığını ve uyku biçimini karşılaştırdı.

Araştırmacılar, bu üç sinirsel gelişim bozukluğuna sahip çocuklar arasında uyku bozukluğu olduğunu buldu. Ortalama olarak; normal biçimde gelişen çocuklar, sinirsel gelişim bozukluğu olan çocuklardan gece başına 50 dakika uzun süre uyudu.

Aynı zamanda gece boyunca daha az uyanık kaldılar. Normal biçimde gelişen çocuklar gece başına ortalama 3 dakika uyanık zaman geçirirken sinirsel gelişim bozukluğu olan çocuklar yaklaşık 30 dakika daha uzun süre uyanıktı.

Diğer bir yandan çalışma; daha uzun süre uyuyan Down belirgeli ve Williams belirgeli süt çocuklarının ve oyun çocuklarının daha fazla sözcük bildiğini buldu.  İlave her 10 dakikalık uyku bu çocukların fazladan 6 kelimenin anlamını kavramasını sağlıyordu. Araştırmacılar, sınırlı örneklem büyüklüğü nedeniyle Fragile X belirgeli çocuklarda bu ilişkiyi tahlil edemediler.

Çocuklar, ekseriyetle erken çocukluk döneminde edinilen 416 kelimeden oluşan bir kelime diziniyle ölçülürken; bakıcılar çocuklarının kelimeyi ‘anlayabildiğini’ veya ‘anlayıp söyleyebildiğini’ belirtti. Sinirsel gelişim bozukluğu olan 75 çocuktan yalnız biri 416 kelimenin tamamını anlayabildi ancak söyleyemedi. Bu çocuk Williams belirgeli 47 aylık bir çocuktu. Normal biçimde gelişen 30 çocuktan 9’u (%30) 416 kelimenin tamamını anlayıp söyleyebildi.

Anglia Ruskin Üniversitesi Psikoloji Doçenti Dr. D’Souza: “Sinirsel gelişim bozukluğu olan çocuklar çoğunlukla dil yetisi gelişiminde de zorluklar yaşıyor. Bu duruma birçok etken katkıda bulunurken, bizim çalışmamız uykunun görevine odaklıydı. Çünkü uyku, öğrenme ve hafıza üzerinde öneme sahip ve sinirsel gelişim bozukluğuna sahip bireyler sıklıkla uyku sorunları yaşadığını bildiriyor.”

“Çalışmamız, çeşitli sinirsel gelişim bozukluklarının gelişiminin oldukça erken döneminde uykunun bozulduğunu ve göstergelere göre bu durumun dil öğrenmeyi zorlaştırdığını ispat etti.”

“Down, Fragile X ve Williams belirgeli çocukların uyku biçimlerini iyileştirmek; dil becerileri üzerinde, özellikle dil öğrenmelerini hedef alan müdahalelerin geliştirilmesi kadar faydalı olacağından, uyku biçimlerini iyileştirmeye yönelik daha ileri araştırmalar gerekiyor.”


[1] Belirge: Birlikte bulunduklarında belli bir hastalığı işaret eden belirti ve bulgular bütünü, sendrom.

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200116112605.htm

Yoluyla
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200116112605.htm

Çisem Özge Biçer

Atatürk Üniversitesi/ Tıp Fakültesi

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu