Yayın Tekrarları

COVID-19 Mekanizması ve Tedavi Yöntemleri | Burak Berber


#koronavirüs #covid19 #gelecekbilimde

Eskişehir Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bölümünde Arş. Gör. olan Sayın Burak Berber ile bu yayında virüs mekanizmaları ve virüslere karşı geliştirilen yöntemleri konuşuyoruz.

Yayıncı ► Burak Çankaya
Konuk ► Burak Berber

Atıf ve Lisanlar:
––––––––––––––––––––––––––––––
Happy Life by FREDJI https://soundcloud.com/fredjimusic
https://www.facebook.com/fredjimusic
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/u4PI5p5bI9k
––––––––––––––––––––––––––––––

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button