Sitemizde Bir Yazı Nasıl Yayımlanıyor?

Gelecek Bilimde sitesi bir bilim iletişim platformu olmasının yanı sıra bir eğitim merkezidir. Sitemizde yazılan yazılar önce düzeltmen kontrolünden geçmektedir. Bu kontroller esnasında amacımız yazara yanlışlarını gösterip doğrusunu öğretmek, daha iyi bir yazı oluşturmasını sağlamak ve bilimsellikten kopmamaktadır.

İlk Adım: Yazı Konusu Seçimi

Yazar yazmak istediği 1-3 adet konuyu yazı işleri ekip lideriyle paylaşır ve uygun olan konuya birlikte karar verilir. Konu başlığı seçildikten sonra yazar birkaç hafta sürecek araştırma sürecine başlar.

İkinci Adım: Düzenli Haberleşme

Yazar hazırladığı taslakları ve yazının ilerleme durumunu düzenli olarak yazı işleri ekip lideriyle paylaşır. Böylece yazıda ortaya çıkabilecek temel sorunlar daha baştan engellenmiş olur.

Üçüncü Adım: Yazının Son Sürümünü Yazı İşleri Ekip Liderine Yönlendirme

Yazar araştırmasını yürüttüğü yazıyı bitirdiğinde bu belgeyi yazı işleri ekip liderine iletir. Ekip lideri bunu ya kontrol eder ve düzeltmenliğini üstlenir ya da ekip içerisindeki diğer düzeltmenlere atar.

Dördüncü Adım: Yazım Hatalarının Belirtilmesi

Belge içerisinde hatalı olan yerlere düzeltmen, hatanın nedenini ve nasıl giderilebileceğini açıklar. Burada doğrudan cevap vermek yerine yazara doğruyu bulması konusunda yardımcı olunur. Eğer yazar işin içinden çıkamıyorsa düzeltmen doğru yöntemi gösterir.

Hatalar belirtilip yazara iletilir ve yazarın verilen son teslim tarihine kadar bu hataları düzeltmesi beklenir. Hataları düzeltip düzeltmene tekrar gönderilen belge üzerinde düzeltmen yeni hataları belirtir ve yazara tekrar yönlendirir. Düzeltmenin vereceği düzeltmeler her zaman birden fazla olmaktadır. Bir yazıda 120 adet hata varsa bunların hepsi bir defada verilmez. Parçalara bölünüp verilir ki yazar hataları daha rahat anlasın ve öğrendiği bilgileri içselleştirsin süreç içerisinde.

Düzeltmen eğer yeni bir hata görmüyorsa yazının dil bilgisi kısmı tamamlanmış olur.

Beşinci Adım: Teknik Düzeltmen Kontrolü

Konu hakkında eğitim almış kişiler bir hiyerarşik düzene göre belirlenir. Ardından önce lisans öğrencilerinden başlamak üzere gönderim sağlanır. Dolayısıyla ilk teknik düzeltmen genelde 3. sınıf lisans öğrencisidir. İlk teknik düzeltmen yazı içerisinde yer alan ve uzmanlık alanına yönelik olan bilgilerde hata veya eksik varsa bunları belirtip düzeltmene iletir. Düzeltmen belgede verilen düzeltmeleri inceleyip bir sorun yoksa yazara iletir. Yazar düzeltmeleri yaptıktan sonra tekrar ilk düzeltmene gelen belgede eğer hata bulunursa bu adım baştan başlar eğer hatasız bulunursa kendisiyle eş durumda olan diğer teknik düzeltmenle paylaşılır yani akran denetimi yapılır.

Düzeltmenin kontrolleri bir kez değil birkaç kez olmaktadır. Ardından bu yazı konunun uzmanlarına sırayla gönderilmektedir. Bu bağlamda alanında uzman kişiler yazara dönütler vermekte ve yanlışları varsa kişiyi doğru bilgiye yönlendirmektedir. Teknik düzeltmen dediğimiz bu ekip farklı unvanlardaki kişilerden oluşmaktadır. Teknik ekibin düzeltmeleri eğitim durumundaki hiyerarşiye göre ilerlemektedir. Bu bağlamda önce 3-4-5-6. sınıf lisans öğrencileri ardından yüksek lisans ve doktora öğrencileri ardından doktor ve daha üst unvandaki kişiler dönüt vermektedir. Verilen dönütler sadece yazara değil bir önceki teknik düzeltmeyi yapan kişilere de verilmektedir. Bunun sebebi teknik ekip içerisindeki kişilerin de bilmediği veya görmediği şeyleri daha yetkin kişilerden öğrenmesidir. Yazar düzeltmeleri yaptıktan sonra tekrar teknik düzeltmenle paylaşır ve onay geldiği takdirde yazı tekrar asıl düzeltmene gelir. Bu aşama şu yüzden önemlidir: Düzeltmen konunun uzmanı olmadığından dolayı yazıyla ilgili detaylı bilgiye sahip olmayabilir. Bu bağlamda konunun uzmanı olan kişinin vereceği düzeltmeler daha önemlidir. Günün sonunda teknik düzeltmen ekibi yazıda bilimsellik ve doğruluk açısından bir sorun görmüyorsa düzeltmen bu yazıyı sitede yayımlamadan önce tekrar kontrolden geçirir. Bu kontroller tarafsız olması için 3-5 güne yayılır. Gerektiği takdirde sitedeki diğer düzeltmenlerin de fikirleri alınır ve sitede yayımlanır.

Neden bu kadar özeniyoruz?

İçerik üretirken amacımız sırf yazı yayımlamak değil. Bu olduğu zaman içerikler yetersiz ve özensiz olur. Gelecek Bilimde ise doğru, bilimsel, uzman kişilerce yazılmış, anlaşılabilir içerikler üretmeyi amaçlar. Bunları yaparken bir taraftan da yazara Türkçe dil bilgisi kuralları, yazım kuralları, araştırma yöntemleri, bilimsel düşünme, bilim insanlarıyla tanışma gibi imkânlar da sağlamaktadır.

Ekipte Yer Almak Size Ne Katacak?

Yazı işleri ekibinde 3 farklı iş vardır fakat iş birliği içerisinde yürüdüğü için kazanımları ortaktır. Bu bağlamda ekipte olmak sizlere şu özellikleri kazandıracaktır:

  • Araştırma yapmayı öğrenme
  • Türkçe dil bilgisi kurallarını öğrenme ve geliştirme1
  • Akademik yazım tekniklerini öğrenme
  • Proje yönetim tecrübesi kazanma
  • Metin düzenleme programlarında yetkinlik elde etme
  • Bilimdeki güncel gelişmeleri yakından takip edebilme
  • Takım çalışması tecrübesi kazanma
  • Gönüllülük tecrübesi kazanma
  • Bilimsever insanlarla dolu bir çevre edinme
  • Akademik çalışma programını benimseme

1 ÖSYM’nin paylaştığı sonuçlara göre ülkemizde üniversite sınavında sorulan Türkçe sorularının doğru çözülme oranı ~%45. Üniversite mezunu olup akademide yer almak isteyen kişilerin girdiği ALES’te ise Türkçe sorularını doğru çözme oranı ~%59. Memuriyetlik için girilen KPSS’de ise Türkçe sorularının doğru çözülme oranı ~%54. Bu sonuç içerisinde öğretmenleri de barındırmaktadır. Tüm bu veriler ışığında ülkemizde ana dil konusunda yetkinlik oldukça zayıf gözükmektedir. Gelecek Bilimde olarak Türkçe yazımına özen gösteriyor, sizlere doğrusunu öğretiyor aynı zamanda terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.

Başvuru Yap!

Eğer sen de bu ekibin bir parçası olmak istiyorsan yazar veya teknik düzeltmen olarak başvuruda bulunabilirsin. Gelecek Bilimde’nin ilkelerini taşıyan, bilim ve düzgün çalışma ahlakına sahip herkes Gelecek Bilimde ekibinin bir parçası olabilir.

Yazarlık başvurusu yapmak için tıklayın.

Düzeltmenlik başvurusu yapmak için tıklayın.

Teknik düzeltmenlik başvurusu için tıklayın.

Başa dön tuşu