FelsefeFizikMühendislikPsikoloji

Yeni Müfredat, Öğrencilerin Okullardaki Elektrik Devrelerini Anlamalarını Geliştiriyor

Yazan: Karl Guido Rijkhoek

Çeviren: Ümit Sözbilir

Düzenleyen: Nergiz Kaşka

Özet: Frankfurt ve Tübingen Üniversitelerindeki araştırmacılar, lise fizik öğretimi için yeni bir öğretim konsepti geliştirdiler ve bunu deneysel olarak test ettiler.

Elektrik konusu çoğu lise öğrencisi için fizik derslerinde zorluk çıkarmaktadır. Araştırmacılar şimdi büyük bir karşılaştırmalı çalışmanın parçası olarak yeni, öğrencilerin konuyu sezgisel olarak kavrayabilecekleri bir müfredat geliştirdiler ve deneysel olarak test ettiler. Sonuç: Lise öğrencileri sadece elektrik devreleri hakkında daha iyi bir kavramsal anlayış kazanmakla kalmaz, aynı zamanda öğretmenler müfredatı öğretim yöntemlerinde önemli bir gelişme olarak algılarlar.

Elektriksiz hayat artık hayal bile edilemeyen bir şeydir. İster akıllı telefon, saç kurutma makinesi veya tavan lambası olsun hepsi ve daha fazlası hatta değer verdiğimiz teknik başarıların tümü elektrik gerektirir. Okuldaki her çocuk elektriğin ancak kapalı bir elektrik devresinde akabileceğini öğrense de aslında akım ve voltaj arasındaki fark nedir? Bir priz neden potansiyel bir ölüm tuzağıdır ama basit bir pil değildir? Ayrıca ikinci bir lamba takıldığında güç uzatma kablosuna bağlı bir lamba neden sönmüyor?

Öğretme kavramı: Pil, bir lamba bağlandığında (sağda) içinden bir elektrik akımına yol açan bir elektriksel basınç farkı (solda) oluşturur.

Fizik eğitimi üzerine yapılan araştırmalar, onuncu sınıftan sonra bile birçok ortaokul öğrencisinin, öğretmenlerinin en iyi çabalarına rağmen basit elektrik devreleri hakkındaki bu kadar temel soruları yanıtlayamadığını ortaya koymuştur. Goethe Üniversitesinden Prof. Dr. Thomas Wilhelm tarafından yönetilen doktora tezi çerçevesinde kısa süre önce Tübingen Üniversitesinde profesör olan Jan-Philipp Burde, basit elektrik devreleri için özellikle öğrencilerin günlük deneyimlerine dayanan yenilikçi bir müfredat geliştirdi. Bugüne kadar benimsenen yaklaşımların aksine, yeni müfredat en başından beri öğrencilerin sezgisel bir voltaj anlayışı geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bir hava akımına (örneğin şişirilmiş bir hava yatağında) neden olan hava basıncı farklılıklarına benzer şekilde, voltaj, elektrik akımına neden olan bir “elektrik basıncı farkı” olarak eklenir. Frankfurt’taki liselerde 790 okul öğrencisiyle yapılan karşılaştırmalı bir çalışma, yeni müfredatın geleneksel fizik derslerine kıyasla elektrik devrelerinin önemli ölçüde daha iyi anlaşılmasına yol açtığını gösterdi. Ayrıca, deneye katılan öğretmenler yeni müfredatı kullanmanın öğretim yöntemlerini temelden geliştirdiğini de belirtmişlerdir.

Frankfurt ve Tübingen’den iki araştırmacı, “Focused Collection: Theory into Design” çerçevesinde ünlü uluslararası dergi “Physical Review Physics Education Research”te öğretim konseptinin altında yatan teorik düşüncelerin ayrıntılı bir açıklamasını yayımladı. Alman Kimya ve Fizik Eğitimi Derneği (GDCP), Almanca konuşulan bölgedeki kimya ve fizik eğitiminde en iyi tez veya doktora sonrası tezi için her yıl verilen bir ödül olan “GDCP-Nachwuchspreis” ödülünü tezinden dolayı Burde’ye verildi. 2019/2020 kış dönemi itibarıyla Burde, Tübingen Üniversitesinde Vector Foundation tarafından desteklenen Fizik Eğitimi Araştırmaları için genç profesörlüğe[1] atandı. Çalışmalarının temelinde Tübingen, Frankfurt, Darmstadt, Dresden, Graz ve Viyana Üniversitelerini kapsayan sınır ötesi bir birlik, konuyu günlük hayattan bağlamlara yerleştirerek “basit elektrik devreleri” konusunu daha ilginç ve anlaşılır hale getirmek amacıyla oluşturulmuştur.


[1] Almanya’da doktorasını bitiren kişilerin öğretim görevlisi kadrosunda olup öğrencilere ders verdiği ve doktora sonrası araştırmacı şeklinde görüldüğü bir kadro çeşidi.

Yoluyla
Rijkhoek, K. G. (2020, December 17). Newly developed curriculum improves students’ understanding of electric circuits in schools | University of Tübingen. Eberhard Karls Universität Tübingen.

Ümit Sözbilir

Sorgulamayı seven bir doktora adayı, yüksek enerji fizikçisi, astronomi sevdalısı, çevre fizikçisi, kitap kurdu, bilmeden konuşmayan. https://www.cern.ch/usozbili

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu