Psikoloji

İkiz Çocuklar Aynı Sınıfta Mı Olmalı Yoksa Ayrı Sınıfta Mı Olmalı?

Çeviren: Hüseyin Şahin    Düzenleyen: Barış Bayraktar & Umay Rana Usta

Özet: İngiltere ve Kanada’da 7-16 yaş arasındaki tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinin, aynı veya ayrı sınıflardaki ders performanslarında ne gibi değişiklik olabileceğine yönelik yapılan araştırmada bu iki grupta da büyük bir fark bulunamadı.

Yazının tamamı:

Aileler için çocukların eğitimi çok hassas bir konu olmuşken özellikle ikiz aile bireyleri okula ilk başlayan çocukları için daha zor bir duruma dönüşmektedir. Özellikle en kritik durumlardan birisi, ikizlerin aynı sınıfta mı yoksa ayrı sınıflarda mı devam edeceği belirsizliğidir. Sadece ülkemizde değil, diğer birçok ülkede benzer sorunlar baş göstermektedir. Bilim insanlarının yaptığı çalışmada bu iki grup arasında kayda değer büyüklükte herhangi bir akademik başarı, bilişsel yetenek ya da isteklendirme farkının olmadığını gösteriyor. Buna rağmen benzer araştırmalar ayrı veya aynı sınıflarda eğitim alan kişilerde bazı avantaj ve dezavantajların olduğunu gösteriyor.

Araştırma verileri gösteriyor ki İngiltere ve Kanada’da gözlenen 7-10 yaş arasındaki çocuklarda herhangi bir farklılık gözlenmezken, 12-16 yaş aralığında aynı sınıfta eğitim gören ikizlerde İngiltere de matematik başarısı %2 oranında daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Kanada’da ise 12 yaş aralığında ki hem matematik başarısı ve isteklendirme seviyesin neredeyse %2 oranında daha iyi olduğu gözlemlenmiştir.

Uzmanlar ayrı sınıflarda eğitim gören ikizlerde, bireysel kimlik gelişimini geliştireceği, kardeşler arası rekabeti düşüreceği, bağlılığı azalttığına ve gerek öğretmen, gerekse diğer sınıf üyeleri için daha iyi olacağını söylemektedir. Diğer bir yandan uzmanlar, okula yeni başlayan ikizlerde stres ve hoşnutsuzluk gibi faktörlerde artışın olabileceğini belirtiyor . Ayrıca uzmanlar farklı okullarda öğrenim gören ikizlerde aile için lojistik anlamda bazı zorluklara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Çalışmalar ilginç bir gerçeği ortaya çıkarmıştır; Tek yumurta ikizlerinin, çift yumurta ikizlerine oranla daha fazla benzer yeteneklere sahip oldukları tespit edilmiştir.

Son olarak araştırmacılar bu ayrı ya da benzer sınıflarda eğitim gören çocuklardaki küçük farklılıkların bireysel yetenekten kaynaklanabileceğini ve bu yüzden karar aşamasında ikizlerin gereksinimlerine göre öğretmen ve ailelerin karar alması gerektiğini tavsiye ediyorlar.


Kaynakça: psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fdev0000519

 

Huseyinsahin

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji Öğrencisi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button