PsikolojiSosyal BilimlerTıp

Müzik Eğitimi Aslında Çocukları Daha Akıllı Yapmıyor

Yazan: Anne Korn

Çeviren: Ümit Sözbilir                  

Düzenleyen: Esranur Maral

Özet: Memory & Cognition‘da yayımlanan bir araştırmaya göre; müzik eğitiminin çocukların hafıza gibi bilişsel becerileri ve matematik, okuma veya yazma gibi akademik başarıları üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığı ortaya çıktı.

Müzik eğitimi ile gelişmiş bilişsel ve akademik performans arasındaki potansiyel bir nedensellik bağını incelemek için yapılan önceki araştırma denemeleri tutarsız sonuçlara ulaştı. Buna göre bazıları müzik eğitimi ile daha iyi bilişsel ve akademik performans arasında bir bağın olabileceğini öne sürerken diğerleri çok az etki buldu.

Japonya’daki Fujita Sağlık Üniversitesinden Giovanni Sala ve Birleşik Krallık’taki Londra Ekonomi Okulundan (LSE) Fernand Gobet adlı araştırmacılar, müzik eğitiminin çocukların müzik dışı bilişsel becerileri ve akademik başarısı üzerindeki etkisine ilişkin mevcut deneysel kanıtları inceledi.

Yazarlar, 1986 ile 2019 yılları arasında yürütülen ve toplam 6.984 çocuğu içeren önceki 54 araştırmanın verilerini yeniden çözümledi. Müzik eğitiminin; becerinin türü (sözlü-sözsüz, hız vb.), katılımcıların yaşı ve eğitimin süresinden bağımsız olarak bilişsel veya akademik becerileri geliştirmede etkisiz olduğunu buldular.

Yazarlar, meta-analizlerine dâhil edilen bireysel çalışmalar arasında karşılaştırma yaparken müzik öğrenmeyip farklı bir beceri öğrenen çocuklardan oluşan bir aktif kontrol grubu kullanılması gibi yüksek kaliteli çalışma tasarımına sahip çalışmaların, müzik eğitiminin bilişsel veya akademik performans üzerinde hiçbir etkisi olmadığını buldular. Kontrolleri içermeyen veya katılımcıları rastgele kontrol gruplarına (farklı eğitim almış veya hiç eğitim almamışlar) ve müdahale gruplarına (müzik eğitimi almış olanlar) ayırmayan çalışmalarda küçük etkiler bulundu.

Başyazar Giovanni Sala şunları söyledi: “Çalışmamız, ‘müziğin çocukları daha akıllı yaptığına’ dair ortak fikrin yanlış olduğunu gösteriyor. Pratik açıdan bakıldığında, bu, yalnızca bir çocuğun bilişsel veya akademik becerilerini geliştirmek amacıyla müzik öğretmenin anlamsız olabileceği anlamına gelir. Beyin, müzik çalarsanız müzikte daha iyi olacak şekilde eğitilebilirken bu genellemelerin aksine müzik öğrenirseniz matematikte de daha iyi olursunuz. Araştırmacıların müzik eğitiminin faydaları hakkındaki iyimserliği haksız görünüyor ve önceki deneysel verilerin yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor olabilir.”

Eş yazar Fernand Gobet şunları ekledi: “Müzik eğitimi sosyal becerileri veya öz güvenini geliştirerek yine de çocuklar için yararlı olabilir. Aritmetik müzik notasyonu gibi belirli müzik eğitimi unsurları, diğer disiplinlerde öğrenmeyi kolaylaştırmak için kullanılabilir.”

Ancak müziğin etkili olduğunu belirten araştırmalar da vardır. İlgili yazıyı web sitemizde okumak için lütfen tıklayınız.

Yoluyla
Music training may not make children smarter after all. (2020, July 29). Springer.

Ümit Sözbilir

Sorgulamayı seven bir doktora adayı, yüksek enerji fizikçisi, astronomi sevdalısı, çevre fizikçisi, kitap kurdu, bilmeden konuşmayan. https://www.cern.ch/usozbili

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu