MühendislikYenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerjinin Artıları ve Eksileri

Çeviren: Burak Çankaya Düzenleyen: Barış Bayraktar

Seslendiren: Selinsu İlaldı

Bir çoğumuz yenilenebilir enerji dendiği zaman hep olumlu şeyler düşünecektir. Hatta “yenilenebilir enerji” yerine “yeşil enerji”, “çevreci enerji” gibi benzetmeler de kullanılmaktadır. Peki yenilenebilir enerji kusursuz bir enerji üretim yöntemi midir? Dezavantajları hiç yok mudur? Bu yazımızda yenilenebilir enerjinin avantajlarını ve dezavantajlarını açıklayacağız.

Yenilenebilir Enerjinin Avantajları

1. Yenilenebilir enerji çevre dostudur:

Temiz bir enerji kaynağı demek, düşük veya sıfır karbon ve sera emisyonu demektir. Fosil yakıtlar, küresel ısınmaya neden olurken, iklim değişikliğinden ve hava kalitesinin bozulmasından büyük ölçüde sorumlu olan yüksek miktarda sera gazı ve karbondioksit yayar. Fosil yakıtlar, asit yağmurlarına neden olan atmosfere sülfür emisyonuna katkıda bulunur. Asit yağışları binalara zarar verebilir. Güneş ve rüzgar enerjisi çevreye sıfır zehirli gaz yaymaması nedeniyle çevre dostu olarak kabul edilir. Yenilenebilir enerjinin kullanılması, bir enerji kaynağı olarak fosil yakıta olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltmakta, dolayısıyla hava kirliliğini azaltmaktadır.

2. Yenilenebilir bir kaynaktır:

Bu, bir ömür boyu tükenmediği anlamına gelir ve tükenmeleri olasılığı yoktur (sürdürülebilir enerji kaynağı). Fosil yakıtlar (petrol, gaz ve kömür) gibi enerji kaynakları sınırlı kaynaklar olarak kabul edilir ve gelecekte tükenme olasılıkları yüksektir. Yenilenebilir enerji, gelişmekte olan ülkelerin fosil yakıtlara olan bağlılığını önemli ölçüde azaltabilir. Güçlü rüzgarlar, yeryüzünün altından kaynaklanan ısı, güneş ışığı ve hareketli su, uzun yıllar boyunca bir ülkeye büyük ve istikrarlı bir enerji arzını garanti eder.

3. Yenilenebilir enerji güvenilir bir enerji kaynağıdır:

Önceki birkaç on yılda fosil yakıt kullanımı keskin bir şekilde arttı. Bu fosil yakıtlara olan aşırı bağımlılık, güvenliğimizin tehdit altında olmasına neden oldu. Fosil yakıtları ticaret anlaşmazlıkları, siyasi istikrarsızlıklar, enerji fiyatlarındaki artış ve gereksiz savaşlara eğilimli. Bu değişkenler bir ulusun enerji politikalarından çok daha fazlasını etkiler. Bir ilçenin ekonomisini önemli ölçüde boşaltabilirler. Birçoğu, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinin güvenilmez olduğunu savunmasına rağmen, sağlam bir altyapı bu argümanı dinlendiriyor. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi tesisleri büyük bir coğrafi bölgeye dağıtılırsa, elektrik üretiminin kesintiye uğraması çok az olabilir, çünkü bir yerde hava kesintileri diğer yerlerde aynı olamaz.

4. İstihdamı Artırır:

Yenilenebilir enerji gerçek anlamda bölgeye ekonomik katkı sağlar, çünkü en geleneksel enerji kaynaklarından daha ucuz bir alternatiftir. Yenilenebilir enerjinin başlangıcından bu yana, çoğu dünya ekonomisine yeni ve istikrarlı işler eklenmiştir. Örneğin, Almanya ve İngiltere’de yenilenebilir enerji biçimlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesine yönelik amansız çabaları sayesinde birçok iş alanı zaten yaratılmıştır. Uzmanlar, yenilenebilir enerjiyi benimsemek için devam eden titiz kampanyalarla binlerce kişiye istihdam sağlayacaklarını düşünüyorlar.

5. Yenilenebilir enerji, küresel enerji fiyatlarını istikrara kavuşturmuştur:

Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek, enerji fiyatlarının dünya çapında istikrarı anlamına geliyor. Bunun nedeni, yenilenebilir enerjinin maliyeti, mevcut enflasyon ve kaynağın kullanılabilirliğine bağlı olarak artan ve azalan fosil yakıtlara karşı yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurulumunun başlangıç ​​maliyetine bağlı olmasıdır. Çünkü santral kurulduktan sonra kaynağımız güneş, rüzgar vb. sınırısz kaynaklardır. Hükümetlerin yapması gereken tek şey başlangıç masraflarını karşılamaktır.

6. Tesislere daha az bakım yapılması:

Yenilenebilir kaynağın devreye alınması için altyapı hazırlandıktan sonra, sıfırdan az bakım yapılmalıdır. Bu, tesislerin yüksek bakım maliyeti olmadığı için santral sahiplerinin halka ucuz elektrik temin ederken büyük kazançlar elde edeceği anlamına geliyor. Hem üretici, hem tüketici açısından avantajlı bir durum.

7. Halk sağlığını güçlendirir:

Devletler daha fazla yenilenebilir enerji tesisi kurmak için atılım yaparlarsa, nüfus sağlık yararlarının keyfini çıkaracaktır. ABD Çevre Koruma Kurumu (Environmental Protection Agency) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalılar nüfusun genel sağlık durumu hakkında her yıl yaklaşık 361,7 ila 886,5 milyar dolar harcıyor. Bu bütçenin büyük kısmı, kalp hastalıkları, kanser ve nörolojik bozukluklar gibi fosil yakıt kullanımı ile ilgili hastalıkları hafifletmek ve tedavi etmek için gidiyor. Fosil yakıtlardan çıkan sera, karbon ve kükürt bileşikleri, zamanla solunması halinde sağlığımız için risklidir. Bu, yenilenebilir enerjinin ileriye dönük olarak düşünülmesi için yeterlidir. Sonuç olarak fosil yakıtların neden olduğu hastalıklara harcanan para büyük ölçüde azalacak ve bu para halkın cebinde kalacaktır.

8. Kırsal kesimdeki insanların güçlendirilmesi:

Yenilenebilir enerji üretimi çoğunlukla uzak (kırsal) ortamlarda gerçekleşir. Bu, yerel kasabaların üretilen gücün adil bir payı ile nihayetinde bu dar boğazda olan alanların yenilenmesini hem sosyal hem de ekonomik olarak değişimlere sebep olacağı anlamına gelir. Bu alanların elektrifikasyonu, jeotermal enerji kullanılarak seraların geliştirilmesi, ormancılık ve tarımsal biyokütlenin enerji kullanımı yoluyla üretilen sıcak su vasıtasıyla kasaba ve toplulukların bölge ısıtması yoluyla yetiştirilmesine yönelik gelişmemiş fırsatlar yaratacaktır. Ki Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Alan Sulama Projemizde ürettiğimiz elektriği köylüye, çiftçiye ücretsiz verdik.

 

Yenilenebilir Enerjinin Dezavantajları

1. Elektrik üretim kapasitesi hala yeterince büyük değil:

Fosil yakıt gibi geleneksel enerji üretim biçimlerine kıyasla yenilenebilir enerji teknolojisinde büyük miktarda güç üretmek için hala zorluklar bulunmaktadır. Fosil yakıt bugüne kadar çok miktarda elektrik üretti ve hala üretiyor. Esasen bu, bütün enerji ihtiyacını karşılamaya yetemez anlamına gelir. Bunun anlamı, artan talebe uyacak daha fazla tesis kurmamız veya enerji tüketimimizi azaltmanın yollarını aramamız gerektiği anlamına geliyor. Bu olgu, birkaç yıl boyunca farklı enerji kaynaklarının dengesinin hâkim olacağını göstermektedir. Yenilenebilir enerjiye tamamen geçmek uzun yıllar alacaktır.

2. Yenilenebilir enerji güvenilmez olabilir:

Yenilenebilir enerji teknolojileri, herhangi bir enerjiden faydalanabilmek için tamamen hava durumuna (örneğin güneş ve rüzgar) bağlıdır. Atmosfer koşullarının yeterince iyi olmadığı durumlarda, yenilenebilir enerji teknolojileri elektrik üretme yeteneğinden yoksun kalır. Bu, yetkililer tarafından, daha uzun bir süre nüfusa hizmet verebilmek için enerji kullanımını azaltmaya yönelik kampanyaları tetikleyebilir. Süreklilik olmayabilir bu yüzden halihazırdaki sisteme destek amacıyla kullanmak daha mantıklıdır.

3. Düşük verimlilik seviyeleri:

Yenilenebilir enerji teknolojileri enerji sektörü pazarında yenidir, yani hala çok fazla ihtiyaç duyduğumuz verimlilikten yoksundurlar. Bu verim düşüklüğü de problemleri ortaya koyar ve yatırımcılar, getirileri oldukça çabuk alamamaktan korkarak para yatırımlarından çekinirler.

4. Önceden belirlenmiş büyük bir harcama gerektirir:

Yenilenebilir enerji üretim tesislerinin kurulması büyük bir mali masraf gerektirir. Rüzgar türbini, güneş panelleri ve hidroelektrik santrallerinin kurulumu nispeten pahalıdır. Bu tesisler, inşaa edilmesi, yüksek bakım masrafları ve dikkatli bir planlama ve uygulama gerektiren yatırımlara ihtiyaç duyar. Ayrıca, üretilen elektriğin kasaba ve şehirlere verilmesi gerekiyor, bu da elektrik hatları kurmak için ek harcama yapmak anlamına geliyor.


Kaynak: Conserve Energy Future

 

Burak Çankaya

MSc #ElectricalEngineer |#SolarEnergy | #AI | #ScienceCommunicator | Co-Founder of @gelecekbilimde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button